هایبرید

در روش هایبرید ایجاد جلوه‌هاي مات و شفاف به طور همزمان بر روی محصول امکانپذیر است؛ به این صورت که در آخرین واحد چاپ از طریق یک پلیت، ورنی طرحدار اعمال می‌شود و سپس به وسیله‌ي سیستم چمبرداکتر بلید لایه‌اي از ورنی براق یووي روي آن اضافه می‌شود.

این روش بدون استفاده از پلیت‌هاي گران فتوپلیمري، جلوه‌هاي خاصی را ایجاد می‌کند.