سخن اول

خیلی خودمونی می گم خوش اومدی، اینجا راحت باش، می خوایم مثل بچه گی هامون صادق باشیم ومثل پدرامون شجاع، چه ایرادی داره اگر مثه معلمامون با سواد باشیم و مثل خود خودمون حقیقت جو ،بیاین صدای خنده هامون ، تصویر زیبای لبخندهامون، شیرینیه نگاههای آشنا ،عادت سلامهای گاه گاه، فضا رو پر کنه، ،اینجا رو خونه دل مشغولی ها و سلیقه های رنگ و وارنگ خودمون بدونیم، اینجا دیگه راحت بخندیم ، راحت پریشون بشیم ، راحت حرف بزنیم. هر کی میاد یه چراغ همراه خودش بیاره ،اینجا هر چی پر نور تر باشه دیدنی‌تر میشه. خوبان آشنا اینجا متعلق به همه شماست، خونه دلـهای صیقــلی ، اینجا دیگه ...