بیمه تکمیل درمان

بر اساس تصمیم هیات مدیره مجتمع، در صورت درخواست استتفاده از خدمات بیمه تکمیلی، نیمی از هزینه های عضویت توسط مجتمع پرداخت خواهند شد.

جهت دانلود شرایط استفاده از بیمه و آدرس مراکز طرف قرارداد فایل‌های ذیل را دانلود نمایید.

 

دانلود فایل