برنامه استفاده از استخر

برنامه استفاده از استخر

همکاران گرامی

برنامه استفاده از استخر از ساعت 10 تا 12 روزهای جمعه در استخر فجر برقرار است.

جهت هماهنگی و دریافت بلیط به آقای علی باقری مراجعه فرمائید.