آموزش بدو استخدام

آموزش بدو استخدام

آموزش بدو استخدام به آموزشهايي اطلاق مي شود كه در بدو خدمت به افراد جديدالاستخدام ارائه مي شود. هدف اين آموزش، آشنا ساختن كاركنان جديد با اهداف و وظايف مجتمع، محل خدمت، قوانين و مقررات استخدامي، حقوق و تكاليف فردي و شغلي، محيط كار و نظام اداري است.

این آموزش­ها در مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس به طور کلی به موارد ذیل قابل تقسیم است

  • آموزش قوانین و مقررات اداری، ساعت و مسیر حرکت سرویس­ها و ...
  • آموزش قوانین ایزو 9001
  • آموزش ایمنی و بهداشت
  • آموزش تخصصی شغل

 

دانلود فایل راهنما با فرمت قابل نمایش در پاورپوینت