آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:
اصفهان،شهرک صنعتی جی،خیابان دهم،پلاک ۱۹
تلفن:
۰۳۱۳۵۰۴۰
۳۵۷۲۰۴۱۳-۱۵
۳۵۷۲۰۵۱۴-۱۶
دفتر تهران:
میدان جمهوری،ابتدای خیابان جمهوری،پلاک ۱۶۰۰
تلفن:
۶۶۹۴۲۵۹۱
۶۶۹۴۲۵۹۲
فکس:
۶۶۹۴۲۵۹۳
پیامک انتقادات و پیشنهادات:
۳۰۰۰۱۹۹۸
ایمیل:
info@matris.ir

ارتباط با کارشناسان فروش

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۰۴۰

فائزه رمضانی

کارشناس فروش

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۴


داخلی ۲۴

علی اکبر علیزاده

کارشناس توسعه بازار

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۱


داخلی ۲۱

خلیل خوشنام

کارشناس توسعه بازار

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۰


داخلی ۲۷

محبوبه احمدی

مدیر فروش

۰۹۰۲۳۱۳۵۰۴۰


داخلی ۲۲

مدیران ماتریس

خانم کشـــانی مدیـــربازرگــانی


حمیـــد کشـــانی مدیـــرتولـــید


امیـــر کشـــانی مدیـــرعامــل


اکــــبرقـــدرخـــواه هیــــات مدیــره


محمدکشانی‌ رئیس‌هیات‌مدیره


با ما در ارتباط باشید

نام شما (*)

ایمیل شما (*)

موضوع

پیام شما