مقالات خانواده ماتریس

مقالات

اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

آشنایی با ۵ اس

۵ اس ( ۵S ) نگرش و رویکردی نظام مندبه سازماندهی محیط کار، حفظ قواعد، هنجارها و نگهداری اصول لازم برای انجام درست کارها می باشد. […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

استاندارد ISO 9001

در تبلیغات محصولات و شرکتها به کرات شنیده می شود که شرکت دارای گواهینامه ISO 9001 می باشد .     کلمه  ISO(ایزو) مخفف   INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION                     […]