آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:
اصفهان،شهرک صنعتی جی،خیابان دهم،پلاک ۱۹
تلفن:
۰۳۱۳۵۰۴۰
۳۵۷۲۰۴۱۳-۱۵
۳۵۷۲۰۵۱۴-۱۶
دفتر تهران:
میدان جمهوری،ابتدای خیابان جمهوری،پلاک ۱۶۰۰
تلفن:
۶۶۹۴۲۵۹۱
۶۶۹۴۲۵۹۲
فکس:
۶۶۹۴۲۵۹۳
پیامک انتقادات و پیشنهادات:
۳۰۰۰۱۹۹۸
ایمیل:
info@matris.ir

ارتباط با کارشناسان فروش

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۰۴۰

مدیران ماتریس

خانم کشـــانی
مدیـــراجرایی


حمیـــد کشـــانی مدیـــرتولـــید


امیـــر کشـــانی مدیـــرعامــل


اکــــبرقـــدرخـــواه هیــــات مدیــره


محمدکشانی‌
رئیس‌هیات‌مدیره


با ما در ارتباط باشید

نام شما (*)

ایمیل شما (*)

موضوع

پیام شما